วัดพระแท่นศิลาอาสน์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1
ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลับแล  อุตรดิตถ์ 53130
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระวินัยสาทร

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาเต่า บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก บนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ทุ่งยั้ง   อำเภอ: ลับแล   จังหวัด: อุตรดิตถ์   รหัสไปรษณีย์: 53130
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

* พระครูถาวรธรรมโกวิท

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1021]