วัดพิกุลวราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 13
ต.อรัญญิก  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุเมธธรรมโสภณ จอว., จต.บ้านป่า

วัดพิกุลวราราม (สะพาน 4)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: อรัญญิก   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 8993]