วัดพิชโสภาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3
ต.แก้งเหนือ  อ.เขมราฐ  อุบลราชธานี 34170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง สารโท) จอว. รจอ.

พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง สารโท) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม  รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

วัดมีเนื้อที่ 72 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา  ปี 2514 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการอบรมและสอนธรรมะ ทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานและสมถะกรรมฐาน โดยมีการจัดการอบรมภายในวัด หมู่บ้าน และได้ขยายการอบรมออกไปยังหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่างๆ แห่งละ 1 เดือนบ้าง 20 วันบ้าง 15 วันบ้าง 9 วันบ้าง 7 วันบ้าง 5 วันบ้าง จนปัจจุบันได้มีผู้มาปฏิบัติธรรมจากภูมิภาคต่างๆของประเทศ และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2550

 

การอบรม

หลักสูตร ในการปฏิบัติธรรม คือ วิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยแห่งสติปัฏฐาน 4 ได้แก่กำหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ใช้คำบริกรรม พองหนอ-ยุบหนอ และการเดินจงกรม 6 ระยะ มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยวิปัสสนาจารย์

สถานที่ปฏิบัติธรรม คือ 1. ศาลาการเปรียญ  2.ศาลาอเนกประสงค์ 3 . ลานปฏิบัติธรรม  4. ห้องกรรมฐาน

สถานที่พักค้างคืนสำหรับปฏิบัติธรรม: กุฏิกรรมฐาน 55 หลัง, ห้องรวมใหญ่ 3 ห้อง

สามารถรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ 300 คน

การดูแลเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย มีเวชภัณฑ์ประจำ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม

ห้องสุขา/ห้องน้ำ 50 ห้อง

ช่วงเวลาที่วัด/สำนักจัดปฏิบัติธรรมประจำปี คือ 1. เดือนกรกฎาคม 2. เดือนสิงหาคม 3. เดือนกันยายน

พระวิปัสสนาจารย์  5 รูป

วิทยากรพิเศษ  7 รูป/คน

อาหาร วันละ 2 มื้อ เช้า-เพล ตอนเย็น มีน้ำปานะ

กิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นร่วมกัน

 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 43 ม.2   ตำบล: แก้งเหนือ   อำเภอ: เขมราฐ   จังหวัด: อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์: 34170
โทร.: 04-521-8080, 04-521-8019 ต่อ 11, โทรสาร 04-521-8021
เว็บไซต์: http://www.watpitvipassana.com, http://www.watpit.org
อีเมล: watpit_ubon@hotmail.com, watpit@watpitvipassana.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

วัดห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 100 ก.ม. ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ 22 ก.ม.
เดินทางด้วยรถประจำทาง หรือรถยนต์ส่วนตัว  ถนนลาดยางตลอดจนถึงวัด

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0332]