วัดมงคลธรรมกายาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 3
ต.โป่งงาม  อ.แม่สาย  เชียงราย 57130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนานุวัตร (ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช) จร. ชท.

วัดมีพื้นที่ 97 ไร่ 3 งาน 56 ตร.วา  เป็นวัดในสาขาของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คุณจำนงค์ - คุณนงลักษณ์ - คุณณัฏฐชัย พัดเอี่ยม ได้ถวายที่ดินจำนวน 9 ไร่ ให้แก่ พระอาจารย์สมศักดิ์ มหพฺพโล เพื่อไว้เป็นที่สร้างวัด ต่อมาในปี 2541 พระอาจารย์สมศักดิ์ ถึงแก่มรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้ส่ง พระชูวิทย์ อคฺควิชฺโช พร้อมคณะมาปฏิบัติศาสนกิจ ในปี 2542 และได้ขอตั้งวัดได้เมื่อปี พ.ศ. 2544 รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2546 วัดได้จัดตั้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อปี 2544 และตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เมื่อ 2546 ปัจจุบันมีการสอนถึงเปรียญธรรม 4 ประโยค นอกจากนั้นยังได้จัดค่ายอบรม พุทธบุตรขึ้นให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อนำเยาวชนเข้าปฏิบัติธรรม

พระครูภาวนานุวัตร (ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช) อุปสมบทเมื่อปี 2529  ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  มี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พรรษาที่ 1 - 13 จำพรรษาที่วัดปากน้ำ

ปริญญาตรี สาขา บริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  ปริญญาโท สาขา บริหารการเงิน คณะ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 99/36 ม.1 บ้านถ้ำ ถ.พหลโยธิน    ตำบล: โป่งงาม   อำเภอ: แม่สาย   จังหวัด: เชียงราย   รหัสไปรษณีย์: 57130
โทร.: 05-370-9520, 05-370-9528 โทรสาร 05-370-9527
เว็บไซต์: http://watmongkoldham.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0732]