วัดมงคลโกวิทาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 8
ต.ปทุม  อ.เมือง  อุบลราชธานี 34000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริสุตวิมล

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ปทุม   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์: 34000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0796]