วัดมะลิ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 39
ต.บางขุนศรี  อ.บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูธรรมวิมล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางขุนศรี   อำเภอ: บางกอกน้อย   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10700
โทร.: 02-411-1807
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0881]