วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร


ต.บ่อยาง  อ.เมือง  สงขลา 900000

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระรัชชมงคลโกศล (ขาว)

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ ที่สำคัญ ของเมืองสงขลา 

 

การอบรม

 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ่อยาง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สงขลา   รหัสไปรษณีย์: 900000
โทร.: 074-316-308
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

การเดินทางทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ลงใต้  มุ่งสู่จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4 ต่อ 41 ที่แยก จ.ชุมพร ถึง จ.พัทลุง ตรง ต่อ 4 ตรงต่อ 43 ถึงหาดใหญ่ เลี้ยวซ้าย  414  เข้าถนนลพบุรีราเมศวร์ ถึง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1260]