วัดมเหยงคณ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 4
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

วัดมเหยงคณ์มีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่าอรัญญาวาสี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เพราะพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงโปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์ และอยู่ห่างไกลจากพระนคร พระสงฆ์ปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสมีสมณศักดิ์เป็น พระธรรมกิจ (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันชื่อ พระครูเกษมธรรมทัต)

 

การอบรม

วิปัสสนากรรมฐาน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 95 ม.2   ตำบล: หันตรา   อำเภอ: พระนครศรีอยุธยา   จังหวัด: อยุธยา   รหัสไปรษณีย์: 13000
โทร.: 03-588-1601-2
เว็บไซต์: http://www.mahaeyong.org/
อีเมล: rungroj99@mac.com
เฟซบุค: Mahaeyong Society (วัดมเหยงคณ์)
ทวิตเตอร์: twitter.com/mahaeyong

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0098]