วัดระฆังโฆสิตาราม


ต.ศิริราช  อ.บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) จล., จภ.11

ประธาน ศปท. ประจำภาค 11 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ศิริราช   อำเภอ: บางกอกน้อย   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10700
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watrakang.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9054]