วัดราชโอรส


ต.บางขุนเทียน  อ.จอมทอง  กรุงเทพฯ 10150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี) ราชบัณฑิต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางขุนเทียน   อำเภอ: จอมทอง   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10150
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9042]