วัดลิ้นช้าง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 15
ต.ยางน้ำกลัดเหนือ  อ.หนองหญ้าปล้อง  เพชรบุรี 76160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุนทรวัชรการ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ยางน้ำกลัดเหนือ   อำเภอ: หนองหญ้าปล้อง   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0697]