วัดวังชมพู


ต.วังชมภู  อ.เมือง  เพชรบูรณ์ 67210
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกิตติคุณสาร (จต.วังชมภู)

วัดวังชมภูเกิดขึ้นโดยพระอาจารย์เคลือบ ปโชโต จาริกหาที่วิเวกภาวนามาตามลำดับ จากเมืองอุดรธานี ถึงเมืองเพชรบูรณ์ หมู่บ้านวังเจริญ เห็นว่าเหมาะที่จะเป็นวัดสำคัญของพุทธศาสนา จึงอยู่พักภาวนา แล้วเริ่มชักชวนชาวบ้านสร้างวัด  เจ้าของที่ดินได้ถวายที่ดิน 6 ไร่ ท่านและประชาชนร่วมกันซื้ออีก 16 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเสนาสนะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2495  (ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 2527)

วัดวังชมภู เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรมวิปัสสนา และฝึกอบรม  บริเวณวัดร่มรื่น สวยงาม  อยู่ห่างจาก อบต.ประมาณ 3 กิโลเมตร

 

การอบรม


ก่อนเข้ามาปฏิบัติธรรม ควรโทร.แจ้งวัดล่วงหน้า

เครื่องแต่งกาย ควรเป็นชุดขาว หรือชุดสุภาพ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.12 บ้านวังเจริญ   ตำบล: วังชมภู   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เพชรบูรณ์   รหัสไปรษณีย์: 67210
โทร.: 05-677-1184, 081-045-4297
เว็บไซต์: http://www.watwangchompu.com/
อีเมล: tonbun_tt@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1250]