วัดวังปลาโด


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 36
ต.วังใหม่  อ.บรบือ  มหาสารคาม 44130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการโสบิน โสปาโกโพธิ จอว.

 
 

วัดวังปลาโด (วัดพระพุทธเมตตาสว่างรังษี)  มีที่ธรณีสงฆ์ต่างหากที่จัดให้เป็นสำนักปฏิบัติโดยเฉพาะ  อยู่อย่างธรรมชาติ  ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่น แม้แต่ไฟฟ้า น้ำประปา ก็ไม่มี
สำหรับผู้มุ่งแสวงหาที่ปฏิบัติแบบครั้งพุทธกาล (ย้อนยุค)  อาศัยประสบการณ์ ที่ชาวต่างชาติซึ่งต้องการแสวงหาสำนักธรรมชาติ เพราะเบื่อความเจริญทางวัตถุมาแล้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายใน

  • พระมหาทิพเนตร จิตวณฺโณ (ชาวเหนือฟ้า)  โทร.086-979-2684

 

การอบรม

 
 

กิจกรรมการอบรม

เปิดสอนอบรมปฏิบัติวิปัสสนาขึ้น ปีละ 3 ครั้งสำหรับผู้มีศรัทธา ตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน

ทุกเดือน พ.ค.- ก.ย.- ธ.ค. ของทุกปี หรือตามความเหมาะสม

วันที่ 20-29 ธันวาคม ของทุกปี จะจัดเป็นประจำ เพราะเป็นงานไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

ติดต่อสอบถามได้ที่

  • คุณพรณรัตน์ สงพันธุ์  ธีรกุล  โทร.085-059-7424 - 02-945-9724
  • น.ส.อ้อยทิพย์ โสภา  โทร.085-344-7245, 086-979-2684, 081-975-7439

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.7   ตำบล: วังใหม่   อำเภอ: บรบือ   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44130
โทร.: 081-975-7439
เว็บไซต์: http://vipassanadhura.com/
อีเมล: achansobin@yahoo.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แผนที่การเดินทางไปวัดวังปลาโด

รายละเอียดการเดินทาง

  • เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาถึงอำเภอบ้านไผ่ ให้เลี้ยวขวามาทางอำเภอบรบือ ประมาณ 31 กม. ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน  จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงวัดวังปลาโด ประมาณ 6 กม.
  • เดินทางจากจังหวัดมหาสารคาม ถึงอำเภอบรบือ   เลี้ยวขวา มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านประมาณ 6 กม.  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 6 กม. ถึงวัดวังปลาโด  จากปากทางเข้าหมู่บ้าน จะผ่านหมู่บ้านโนนทอง  เลี้ยวขวา ผ่านหมู่บ้านโนนทัน  เลี้ยวซ้าย มายังหมู่บ้านวังปลาโด จะผ่านโรงเรียนของหมู่บ้าน  แล้วจะถึงวัดวังปลาโด
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1417]