วัดวิเชียรธรรมาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 6
ต.บ้านแท่น  อ.บ้านแท่น  ชัยภูมิ 36190
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริวชิรากร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านแท่น   อำเภอ: บ้านแท่น   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36190
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0285]