วัดศรีกัลยาณนิคม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 6
ต.วังซ่าน  อ.แม่วงก์  นครสวรรค์ 60150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูนิคมภัทรกิจ

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วังซ่าน   อำเภอ: แม่วงก์   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์: 60150
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0186]