วัดศรีบุญเรือง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 5
ต.ในเวียง  อ.เมือง  แพร่ 54000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสุรณัฐ ปญฺญาวโร

วัดศรีบุญเรือง ผู้สร้าง น่าจะเป็นบุตรหลานของเจ้าหลวงผู้ครองนครแพร่ องค์ใดองค์หนึ่งไม่แน่ชัด  โดยเริ่มต้นที่พญาแสนศรีขวา มีบุตรชายชื่อพระยาประเสริฐชนะสงครามราชภักดี   ซึ่งเป็นบิดาแม่เจ้าคำป้อ  แสนศิริพันธ์  และแม่เจ้าคำป้อก็ได้สมรสกับพ่อเจ้าวิชัยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธ์) ซึ่งผู้ที่กล่าวมานี้เป็นผู้อุปถัมภ์และบูรณะวัดสืบต่อกันมาตลอดอายุขัยของท่านทั้งสิ้น

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 28 ถ.วิชัยราชา   ตำบล: ในเวียง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54000
โทร.: 05-451-1412
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0432]