วัดศรีอภัยวัน


ต.นาอ้อ  อ.เมือง  เลย 42100
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) จจ.เลย

 Image     Image

วัดศรีอภัยวัน เป็นวัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่คำดี ปภาโส  เป็นวัดในเมืองที่มีความร่มรื่น
ของแมกไม้และความเกษมแห่งปัญญาจากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ผู้มีอาวุโสเป็นอันดับสองของพระสงฆ์แห่ง
เมืองเลยในปัจจุบัน  

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)  ท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้ใหญ่สายวิปัสสนาธุดงค์กัมมัฏฐาน
เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตตภาวนา การเทศนาธรรม และวิทยาคมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

 

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านหนองมะผาง   ตำบล: นาอ้อ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เลย   รหัสไปรษณีย์: 42100
โทร.: 089-812-8896, 089-572-0897
เว็บไซต์: http://www.dharma-gateway.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1275]