วัดศรีเทพประดิษฐาราม


ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครพนม 48000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอุทัยธรรมโสภณ (ประณต ธมฺมฉนฺโท) เลขา จจ.นครพนม

  Image

วัดศรีเทพประดิษฐาราม (วัดศรีเทพ)  เป็นวัดที่เก่าแก่ และมีความสำคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัดนครพนม ซึ่งวัดนี้ถือว่า
เป็นวัดต้นกำเนิดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่จันทร์ เขมิโย
วัดศรีเทพประดิษฐาราม มีพระอารามที่โดดเด่นเป็นสง่า สวยงาม สะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การเข้าไปทำบุญไหว้พระ
ปฏิบัติภาวนาสมาธิเป็นอย่างยิ่ง

มาประดิษฐานเอาไว้และเป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก ชาวนครพนมให้ความเคารพท่านมาก แม้แต่สมเด็จพระสังฆราช ก็ยังทรงให้ความเคารพหลวงปู่มากถึงขนาดเสด็จมาเพื่อจัดงานฉลองอายุครบรอบวันเกิดให้กับหลวงปู่ด้วยพระองค์เองซึ่งทางวัดเอง
ก็ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่บรรจุรูปหล่อขององค์หลวงปู่เอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไมาประดิษฐานเอาไว้และเป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก ชาวนครพนมให้ความเคารพท่านมาก แม้แต่สมเด็จพระสังฆราช ก็ยังทรงให้ความเคารพหลวงปู่มากถึงขนาดเสด็จมาเพื่อจัดงานฉลองอายุครบรอบวันเกิดให้กับหลวงปู่ด้วยพระองค์เองซึ่งทางวัดเอง
ก็ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่บรรจุรูปหล่อขององค์หลวงปู่เอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไมาประดิษฐานเอาไว้และเป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก ชาวนครพนมให้ความเคารพท่านมาก แม้แต่สมเด็จพระสังฆราช ก็ยังทรงให้ความเคารพหลวงปู่มากถึงขนาดเสด็จมาเพื่อจัดงานฉลองอายุครบรอบวันเกิดให้กับหลวงปู่ด้วยพระองค์เองซึ่งทางวัดเอง
ก็ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่บรรจุรูปหล่อขององค์หลวงปู่เอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไมาประดิษฐานเอาไว้และเป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก ชาวนครพนมให้ความเคารพท่านมาก แม้แต่สมเด็จพระสังฆราช ก็ยังทรงให้ความเคารพหลวงปู่มากถึงขนาดเสด็จมาเพื่อจัดงานฉลองอายุครบรอบวันเกิดให้กับหลวงปู่ด้วยพระองค์เองซึ่งทางวัดเอง
ก็ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่บรรจุรูปหล่อขององค์หลวงปู่เอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไว้บูชา ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย นอกจากวัดศรีเทพฯ จะมีพระอุโบสถที่สวยงามแล้ว ด้านในฝาผนังของพระอุโบสถ ก็ยังมีภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังเอาไว้อย่างสวยงามและยังมีหลวงพ่อองค์แสง เป็นพระประธานในพระอุโบสถด้วย   

 

การอบรม

มีการแสดงพระธรรมเทศนาอบรมทุกวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 386 ถ.ศรีเทพ   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครพนม   รหัสไปรษณีย์: 48000
โทร.: 042-511-128
เว็บไซต์: http://konza.110mb.com/
อีเมล: puripatceo@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1276]