วัดศรีเมืองทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 18
ต.ห้วยยายจิ๋ว  อ.เทพสถิต  ชัยภูมิ 36230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุจิตธรรมนิวิฐ (หนูพิศ จิตฺตธมฺโม) จอว., จต.ห้วยยายจิ๋ว เขต 1

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระยศตะวัน จิตฺตสํวโร  โทร.04-486-4887, 083-364-7737

 

การอบรม

การจัดการอบรม เป็นประจำทุกปี

  • บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  • การปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 189 ม.1   ตำบล: ห้วยยายจิ๋ว   อำเภอ: เทพสถิต   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36230
โทร.: 087-205-7334, 04-486-4887
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถสาย กรุงเทพ เทพสถิต-ชัยภูมิ, สายนครราชสีมา-เพชรบูรณ์ ลงที่ห้วยยายจิ๋ว
รถไฟ สายบัวใหญ่-ลำนารายณ์ ลงที่ห้วยยายจิ๋ว
 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0652]