วัดสนามใน


ต.วัดชลอ  อ.บางกรวย  นนทบุรี 11130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก หลวงพ่อทอง อาภากโร

วัดสนามใน ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ด้วยการเจริญสติด้วยการรู้การเคลื่อนไหว (เจริญสติแบบเคลื่อนไหว) มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกเจริญสติโดยการสังเกต หรือเฝ้าดูธรรมชาติรอบตัว

วัดมีเนื้อที่ 80 x 160 เมตร ติดทางรถไฟ สภาพแวดล้อมภายในวัด เต็มไปด้วยต้นไม้ หนองน้ำที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ ไม่เน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างแบบวัดโดยทั่วไป

 

การอบรม

ลงทะเบียนที่สำนักงาน ก่อนเวลา 16.00 น. ของทุกวัน

ผู้ฝึกปฏิบัติใหม่จะสามารถพักได้ไม่เกิน 3 วัน 

ตารางปฏิบัติธรรม

03:30 น. ระฆังสัญญาณเตรียมตัวทำวัตรเช้า

04:00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า และ ปฏิบัติธรรมร่วมกัน

05:00 น. ทำความสะอาดบริเวณศาลาใหญ่และโบสถ์

05:15 น. พระสงฆ์และอุบาสกเตรียมบิณฑบาต

07:00 น. ฉันภัตตาหารเช้า บริเวณหอฉัน

09:00 น. ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ที่ศาลาใหญ่และโบสถ์

10:30 น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัว

11:00 น. ฉันภัตตาหารเพล บริเวณหอฉัน

13:00 น. ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ที่ศาลาใหญ่และโบสถ์

14:30 น. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด

17:30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ศาลาใหญ่

20:00 น. แยกปฏิบัติกิจส่วนตัวและพักผ่อน

                (วันพระปฎิบัติถึง 20:30 น.)

สิ่งของที่ต้องเตรียมมา

  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. ผ้าห่ม
  3. พร้อมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 

สายงานการเจริญสติปัฏฐาน 4 ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ (จัดอบรมภายนอกวัดสนามใน)
ธันวาคม/2552
 
 
 
 
10-15/12/52
วัดป่าโพธิ์ทอง
ขอนแก่น
(พระศักดิ์ชาย
โทร. 087-613-2482)
13-18/12/52
วัดป่าคอกม้า
หนองคาย
(ลพ.ชม
โทร. 089-521-0781)
15-22/12/52
วัดแสงทอง
ชัยภูมิ
(พระครูสุทธิฯ
โทร. 089-946-9681)
20-27/12/52
วัดป่าโคกดินแดง
มหาสารคาม
(พอจ.ดวงศิล
โทร. 086-450-3908)
22-29/12/52
วัดแสงเทียน
ชัยภูมิ
(ลพ.บุญถม
โทร. 089-227-3723)
27-03/01/52
วัดโมกขวนาราม
ขอนแก่น
(พอจ.เอนก
โทร. 086-450-2890)
 
 
 
 
 
มกราคม/2553
 
 
 
 
04-11/01/53
วัดป่าหนองคู
มหาสารคาม
(พระศรีวรญาณ
โทร. 081-051-0945)
04-11/01/53
วัดป่าปอภาร
ร้อยเอ็ด
(พอจ.มานะ
โทร. 081-260-4882)
04-11/01/53
วัดธาตุโข่ง
อุดรธานี
(พอจ.มรกต
โทร. 04-226-1027)
11-18/01/53
วัดโพธิ์ศรี
ชัยภูมิ
(พอจ.สมพร
โทร. 085-633-1588)
20-27/01/53
วัดป่าเขาคง
นครราชสีมา
(พอจ.ดุรงฤทธิ์
โทร. 087-252-2986)
22-28/01/53
วัดระฆังทอง
อุดรราชธานี
(พอจ.สุภาพ
โทร. 086-061-5525)
25-30/01/53
วัดศิลาทอง
ชัยภูมิ
(ลพ.ทอง
โทร. 084-496-7570)
27-03/02/53
วัดอุทัยธรรมฯ
ชัยภูมิ
(พอจ.ประจัก
โทร. 085-763-0435)
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์/2553
 
 
 
 
01-07/02/53
วัดซับใหญ่สังฆฯ
ชัยภูมิ
(ลพ.สฤษดิ์
โทร. 089-252-3735)
03-10/02/53
วัดศิลาดาด
ชัยภูมิ
(พระครูวิศิษย์
โทร. 082-547-8824)
03-10/02/53
วัดพระยาภักดี
ชัยภูมิ
(ลพ.สงวน
โทร. 087-960-0113)
04-10/02/53
วัดโพธิ์ศรี
อุดรธานี
(พอจ.บุญชู
โทร. 087-218-4652)
04-11/02/53
วัดป่ามหาปัญโญ
เชียงใหม่
(พอจ.สุรยา
โทร. 04-298-1000)
10-17/02/53
วัดป่าชัยมงคล
ชัยภูมิ
(ลพ.สมบัติ
โทร. 083-729-5738)
10-17/02/53
วัดศรีสุมัง
ชัยภูมิ
(พอจ.สุวิทย์
โทร. 085-012-7417)
17-24/02/53
วัดทับมิ่งขวัญ
เลย
(พอจ.คำไม
โทร. 087-220-8999)
 
 
 
 
 
มีนาคม/2553
 
 
 
 
24-02/03/53
วัดป่าสันติสุข
เลย
(ลพ.ยุ่น
โทร. 04-288-1141)
02-06/03/53
วัดคีรีบรรพต
เลย
(ลพ.หมุด
โทร. 089-572-0948)
08-15/03/53
วัดเทพนิมิต
ขอนแก่น
(พอจ.เหลือ
โทร. 089-279-0586)
09-15/03/53
วัดภูเขาธรรม
ชัยภูมิ
(ลพ.คำเขียน
โทร. 087-779-0379)
15-22/03/53
วัดป่าอกาลิโก
ชัยภูมิ
(พอจ.ล้วน
โทร. 081-064-1275)
23-30/03/53
วัดโนนสูง
ชัยภูมิ
(พอจ.สุปัน
โทร. 081-158-4402)
 
 
 
 
 
เมษายน/2553
 
 
 
 
01-08/04/53
วัดโพนทอง
ชัยภูมิ
(ลพ.บุญธรรม
โทร. 081-068-5789)
04-11/04/53
วัดโสมนัส
สกลนคร
(พอจ.สุริยา
โทร. 04-298-1000)
18-24/04/53
วัดป่าหนองกุง
ขอนแก่น
(พอจ.นิวร
โทร. 085-750-9135)
30-05/05/53
สำนักอู่ตะเภา
เพชรบุรี
(พอจ.วรวิทย์
โทร. 085-016-5939)
 
 
 
 
 
ช่วงวิสาขะบูชา
 
 
 
 
  วัดโมกขวนาราม ขอนแก่น (พอจ.เอนก โทร. 086-450-2890)
20-30/06/53
ที่วัดป่าสุคะโต
ชัยภูมิ
(เข้าค่ายเก็บอารมณ์ 40 วัน
โทร. 087-779-0379)

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 24 ม.4   ตำบล: วัดชลอ   อำเภอ: บางกรวย   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11130
โทร.: 02-883-7251, 02-429-2119 โทรสาร 02-883-7275
เว็บไซต์: http://www.watsanamnai.com/
อีเมล: watsanamnai@yahoo.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1063]