วัดสระไม้แดง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 1
ต.แพรกศรีราชา  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูศีลพัฒนชัย (เบิ้ย จนฺทสีโล) จอว.

พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ พระสุรัตน์ อคฺคธมฺโม (ศรีภักดี) 05-648-2498

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระมหาประกาศิต ธมฺมปกาสิโต

 

การอบรม

จัดให้มีการอบรมจริยธรรม-ปฏิบัติธรรม

หลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย 3 วัน 2 คืน

สมาทานศีล 5 ศีล 8 สวดมนต์เช้า-เย็น
ภาคเช้า บรรยายธรรม
ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม (หลังสวดมนต์ เช้า-เย็นและภาคบ่าย)

ระเบียบข้อปฏิบัติ

  • ต้องไม่มีเรื่องชู้สาว
  • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
  • เคารพในกฎระเบียบทางวัดอย่างเคร่งครัด

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.16 บ้านสระไม้แดง ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท   ตำบล: แพรกศรีราชา   อำเภอ: สรรคบุรี   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17140
โทร.: 05-642-4200
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

เดินทางจากกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ลงที่ชัยนาท จะผ่านวัดก่อนถึงอำเภอสรรคบุรี
ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดอยู่ทางด้านด้านซ้าย

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0056]