วัดสวนแก้ว


ต.บางเลน  อ.บางใหญ่  นนทบุรี 11140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาส

http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%BE%C3%D0%C3%D2%AA%B8%C3%C3%C1%B9%D4%E0%B7%C8%20%28%BE%C3%D0%BE%C2%CD%C1%20%A1%D1%C5%C2%D2%E2%B3%29.jpghttp://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/46846.jpg

วัดสวนแก้ว มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก ตลอดทางเดินเข้าสู่ตัววัดมีไม้ใหญ่เขียวครึ้ม ติดป้ายคำขวัญเป็น
ข้อความเตือนสติพร้อมทั้งยังมีภาพ วาดที่สวยงามอยู่ภายในวัด ด้านหน้าวัดมีร้านขายของที่ระลึก และร้านค้า
เล็กๆมากมาย เมื่อเดินเข้าไปด้านในวัด จะพบลานโค้งและพระอุโบสถธรรมชาติ ซึ่งแต่ละวัน จะมีพุทธศาสนิกชน
มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.1   ตำบล: บางเลน   อำเภอ: บางใหญ่   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11140
โทร.: 02-595-1444, 02-595-1945-7
เว็บไซต์: http://www.suankaew.or.th/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

http://www.dhammajak.net/board/files/268_1202193636.jpg_156.jpg

การเดินทาง

  • จากสะพานพระนั่งเกล้า ตรงไปสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวย ประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงวัด  หรือ
  • จากท่าน้ำนนทบุรี ข้ามไปฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง แล้วต่อรถสองแถวไปถึงวัดสวนแก้ว ค่าโดยสารคนละ 5 บาท
     
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1457]