วัดสังฆทาน


ต.บางไผ่  อ.เมือง  นนทบุรี 11000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ พระประธานนามว่า “หลวงพ่อโต”
สำหรับความเป็นมาของหลวงพ่อโตนั้น เนื่องจากวัดสังฆทานเป็นวัดร้างนับเป็นร้อยๆ ปีขึ้นไป การจดบันทึกไว้จึงไม่มี
มีเพียงการเล่าขานต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ได้จัดให้มีโครงการศึกษาปฏิบัติธรรม
เช่นอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์, การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน, การบวชเนกขัมมปฏิบัติ, การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเยาวชนตลอดปี

 

การอบรม

จัดบวชเนกขัมมปฏิบัติทุกวัน การบวชเนกขัมมปฏิบัติ (บวชไม่โกนผม ) ถือว่าเป็นการชักจูงศรัทธา มีทั้งบวชคนเดียวและบวชหมู่ เป็นการฝึกให้ทุกคนได้มาปฏิบัติธรรม
มีการพิจารณาอาหารมื้อเดียว ใช้ภาชนะใบเดียว มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถือเนสัชชิก รักษาศีลแปด ทำให้เกิดศรัทธาและปีติ มองเห็นวัดเป็นที่สงบ
มองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทางแก้ทุกข์ มีประโยชน์กับสังคมที่จะช่วยแก้จิตใจคนเราให้ดีขึ้น เมื่อมาบวชแล้วได้รับความสุขสงบ ทำให้เข้าใจธรรมะ จิตใจก็ดีขึ้น
บ้านเรือนก็ดีขึ้น ก็นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้มาก

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 100/1 ม.3   ตำบล: บางไผ่   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11000
โทร.: 02-447-0799, 02-447-0800
เว็บไซต์: http://www.sanghathandhamma.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง สามารถไปวัดสังฆทานได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนี้คือ ทางน้ำ
โดยเช่าเรือจากท่าน้ำนนท์ข้ามฝากไปท่าน้ำบางศรีเมือง (เรือจะวิ่งตลอดทั้งวัน)
ค่าโดยสาร คนละ 1 บาท แล้วนั่งรถสองแถวเข้าไปยังวัดสังฆทาน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
(รถสองแถวจะวิ่งบริการตั้ง แต่ เวลา 06.00-20.00 น.) ทางบก วิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศร์
ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าแล้วตรงไปเลี้ยว แยกซ้ายมือ จะมีป้าย บอกทางเข้าวัดสังฆทานประมาณ 12 กม.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1253]