วัดสุทัศนเทพวราราม


ต.วัดราชบพิธ  อ.พระนคร  กรุงเทพฯ 10200
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) จล., จภ.4

ประธาน ศปท.ประจำภาค 4 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) ป.ธ.9, จล., จภ.4

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วัดราชบพิธ   อำเภอ: พระนคร   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10200
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9049]