วัดสุนันทวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 11
ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค  กาญจนบุรี 71150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการมิตซูโอะ คเวสโก

วัดสุนันทวนาราม ได้รับการถวายที่ดินจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเนื้อที่รวม 1,500 ไร่  ทางวัดฯ ได้สร้างเสนาสนะที่พักอาศัยสำหรับพระสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถวาย พร้อมทั้งยังเข้าร่วม "โครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้" ร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในเขตพื้นที่วัดจนเต็มพื้นที่ โดยได้ปลูกพรรณไม้น้อยใหญ่ไปแล้วกว่า 100,000 ต้น จากความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้พื้นที่วัดฯ ตามแผนที่ข้างต้นทางวัดฯ ได้จัดสรรเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 1. ธุดงคสถาน (พื้นที่สีเหลือง): เป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวร มีต้นไม้ใหญ่หนาทึบ ใช้สำหรับภิกษุ-สามเณร หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการความสงบเป็นพิเศษ โดยต้องปักกลดและเก็บตัวอยู่ภายในป่าตามลำพัง
 2. พื้นที่ปลูกสมุนไพร และที่พักอุบาสิกา (พื้นที่สีเขียว) : เป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวร และสวนป่าสมุนไพร เพื่อใช้ศึกษาสมุนไพรนานาพรรณ รวมทั้งได้แบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นเขตที่พักสำหรับอุบาสิกาที่มาอยู่ปฏิบัติธรรม
 3. พื้นที่พักอาศัย (พื้นที่สีส้ม) : เป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวร, พื้นที่วัดเก่า และพื้นที่พักอาศัยสำหรับภิกษุ - สามเณรในปัจจุบัน รวมทั้งสถานที่สำหรับต้อนรับผู้มาปฏิบัติธรรม โดยมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดอยู่ในบริเวณนี้ คือ พระอุโบสถ, ศูนย์เยาวชน, ศาลากรรมฐาน, ศาลาปฏิบัติธรรม, หอฉัน และที่พักผู้ปฏิบัติธรรม เป็นต้น
 4. พื้นที่ปลูกป่า (พื้นที่สีฟ้า): วัดสุนันทวนาราม (มูลนิธิมายา โคตมี) ดำเนินการปลูกป่าถาวร และสวนสมุนไพรนานาพรรณมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นี้ ทางมูลนิธิฯ เป็นผู้ดูแลจัดการผลประโยชน์แทนวัด

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นแสวงหาสัจธรรมของชีวิต พบหลวงพ่อชา ขอบรรพชาที่วัดหนองป่าพง ท่านได้จำพรรษา ณ วัดสาขาต่างๆ  เข้าเก็บอารมณ์ ณ วัดสังฆทาน 2 ปี หลังจากนั้น ก็จาริกธุดงค์ และปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย กลับมาอุปัฏฐากหลวงพ่อชาขณะอาพาธ  ท่านกลับประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 14 ปี  จาริกธุดงค์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศญี่ปุ่น 1,000 กิโลเมตร  จนมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี สร้างวัดสุนันทวนารามขี้น จากที่ดินที่ถวายโดยคุณสุนันท์ บุษสาย คหบดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองแร่และครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวนมากภายในจังหวัดกาญจนบุรี

 

การอบรม

เปิดอบรม "อานาปานสติภาวนา" แก่ผู้สนใจ ครั้งละ 9 วัน
เปิดรับครั้งละ 100-150 คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ 1 มื้อ

ข้อปฎิบัติและระเบียบการเข้าพักปฏิบัติธรรม

 1. ขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมในวัดต้องถือศีล 8
 2. การแต่งกายสุภาพ 
  ผู้หญิง เสื้อขาว ผ้าถุงดำ หรือเสื้อขาว ผ้าถุงขาว (ถ้าเป็นเสื้อยืดต้องไม่รัดรูป)
  ผู้ชาย  เสื้อขาว กางเกงขาว หรือเสื้อขาว กางเกงสีสุภาพ
 3. เข้าพักปฏิบัติธรรมตามกำหนดการอบรมของวัดเท่านั้น 
  หากต้องการเข้าพักปฏิบัติธรรมนอกเหนือจากกำหนดการอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะสงฆ์ (โดยเฉพาะอุบาสิกา)  และเมื่อได้รับอนุญาตจะเข้าพักกำหนดให้เท่านั้น
 4. เข้าพักตามห้องพักที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องห้องพักกำหนดให้เท่านั้น
 5. ห้ามเปลี่ยนย้ายห้องพักเองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 6. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้องพัก
 7. ห้ามเก็บสิ่งของส่วนตัวไว้ในห้องพักหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมและกลับบ้านแล้ว
 8. ห้ามดัดแปลงต่อเติมห้องพัก เช่นตอกตะปูหรือเปลี่ยนกุญแจห้องพัก
 9. ทางวัดไม่รับผิดชอบสิ่งของมีค่าที่อุบาสก อุบาสิกา นำติดตัวมา
 10. ต้องนำกุญแจมาคืนทุกครั้ง ก่อนกลับบ้าน
 11. ควรรักษาความสะอาดในห้องพักและบริเวณรองห้องพัก
 12. การใช้ห้องน้ำให้ถือหลักว่าหลังจากห้องน้ำต้องสะอาดกว่าก่อนเข้า
 13. ตากผ้าในสถานที่ที่ทางวัดกำหนดให้เท่านั้น
 14. ควรนำเสื้อผ้ามาให้พอใช้ในระหว่างการปฏิบัติธรรม
 15. อุบาสก อุบาสิกา ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่ง ครัด หากไม่ปฏิบัติตาม คณะสงฆ์มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ออกจากวัดได้

กิจวัตรประจำวัน

ช่วงเช้า 03.00-06.00 น. และ 09.00 - 12.00 น.
            02.45 น. สัญญาณระฆัง
03.00 - 04.00 น. สมาธิภาวนา
04.00 - 05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 น. ฟังธรรมรับอรุณ
06.00 - 08.00 น. พักผ่อน
            08.00 น. ถวายภัตตาหารภิกษุ-สามเณร, รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 11.00 น. สมาธิภาวนา
11.00 - 12.00 น. ฟังธรรมเทศนา
12.00 - 13.00 น. พักผ่อน

ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.

            12.45 น. สัญญาณระฆัง
13.00 - 15.00 น. สมาธิภาวนา
15.00 - 16.00 น. หลวงพ่อตอบคำถาม
16.00 - 18.00 น. พักดื่มน้ำปานะ - อาบน้ำ

ช่วงค่ำ 18.00-21.00 น.

            17.45 น. สัญญาณระฆัง
18.00 - 19.00 น. เดินจงกรม
19.00 - 20.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00 - 21.00 น. ฟังธรรมเทศนา
            21.00 น. พักผ่อน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. ไฟฉาย
 2. ยาทากันยุง
 3. เสื้อกันหนาว
 4. ร่ม (ในหน้าฝน)

 

กำหนดการจัดอบรม "อานาปานสติภาวนา" ประจำปี 2552
โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
วัดสุนันทวนาราม (สาขาที่ 117 ของวัดหนองป่าพง) บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค กาญจนบุรี 71150

ระหว่างวันที่
ระยะเวลา
เนื่องในโอกาส
สถานที่
รุ่นที่
พ. 31 ธ.ค. 51 - อา. 4 ม.ค. 52
5 วัน
วันขึ้นปีใหม่ ( 1 ม.ค.52) วัดสุนันทวนาราม
80
พฤ. 8 - พฤ. 15 ม.ค.
8 วัน
  ยุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ 2)  
ส. 7 - พ. 11 ก.พ.
5 วัน
วันมาฆบูชา (9 ก.พ.) วัดสุนันทวนาราม 81
ส. 11 - อา. 19 เม.ย.
9 วัน
วันสงกรานต์ (13 เม.ย.) วัดสุนันทวนาราม
82
พฤ. 7 - จ. 11 พ.ค.
5 วัน
วันวิสาขบูชา (8 พ.ค.) วัดสุนันทวนาราม
83
อ.4 - พ. 12 ก.ค.
9 วัน
วันอาสาฬหบูชา (7 ก.ค.)
วันเข้าพรรษา (8 ก.ค.)
วัดสุนันทวนาราม
84
ส. 1  ส.ค. - ส. 8 ส.ค.
8 วัน
  ยุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ 2)  
ส. 8 - พ. 12 ส.ค.
5 วัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (12 ส.ค.) วัดสุนันทวนาราม
85
ศ. 14 - อา. 16 ส.ค.
3 วัน
  มูลนิธิดวงแก้ว
 
ศ. 18 - อา. 20 ก.ย.
3 วัน
  มูลนิธิดวงแก้ว
 
ส. 3 - อา. 11 ต.ค.
ทอดกฐิน 11 ต.ค.
9 วัน
วันออกพรรษา (4 ต.ค.)
ถวายผ้าพระกฐิน
วัดสุนันทวนาราม
86
จ. 2 - ศ. 6 พ.ย.
5 วัน
  บ้านริมแคว แพริมน้ำ
 
ศ. 20 - อา. 22 พ.ย.
3 วัน
  มูลนิธิดวงแก้ว  
อา. 29 พ.ย. - จ. 7 ธ.ค.
9 วัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธ.ค.) วัดสุนันทวนาราม
87
พฤ. 28 ธ.ค. 52 - 1 ม.ค. 53
5 วัน
วันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค. 53) วัดสุนันทวนาราม
88

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 110 ม.8 บ้านท่าเตียน   ตำบล: ไทรโยค   อำเภอ: ไทรโยค   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71150
โทร.: 03-454-6635, 087-045-7232
เว็บไซต์: http://www.watpahsunan.org/
อีเมล: watpahsunan@windowslive.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

สามารถเลือกเดินทางไปวัดสุนันทวนารามเดินทางได้หลายวิธี

 1. ทางรถไฟ จากสถานีหัวลำโพง ไปลงสถานีน้ำตกไทรโยค ต่อรถเมล์สายกาญจนบุรี - สังขละบุรี (สายสุท้าย 6 โมงเย็น) ควรไปถึงวัดก่อน 5 โมงเย็น ลงปากทางขึ้นวัด
  สังเกตป้ายหรือหลักกิโลเมตรที่ 90 เดินทางขึ้นวัด 3 กิโลเมตร หรือจ้างมอเตอร์ไซด์ชาวบ้านบริเวณปากทางไปส่งที่วัด
 2. ทางรถเมล์ จากตลาดหมอชิตสายทองผาภูมิ - ด่านเจดีย์สามองค์ ลงปากทางขึ้นวัด
  สังเกตป้ายหรือหลักกิโลเมตรที่ 90 เดินทางขึ้นวัด 3 กิโลเมตร หรือจ้างมอเตอร์ไซด์ชาวบ้านบริเวณปากทางไปส่งที่วัด
 3. ทางรถเมล์ จากสายใต้ ไปลงสถานีขนส่งเมืองกาญจนบุรี ต่อรถเมล์สายทองผาภูมิ - ด่านเจดีย์สามองค์ ลงปากทางขึ้นวัด
  สังเกตป้ายหรือหลักกิโลเมตรที่ 90 เดินทางขึ้นวัด 3 กิโลเมตร หรือจ้างมอเตอร์ไซด์ชาวบ้านบริเวณปากทางไปส่งที่วัด
 4. ทางรถตู้ จากสนามหลวง ไปลงสถานีขนส่งเมืองกาญจนบุรี ต่อรถตู้สายสังขระบุรี ลงปากทางขึ้นวัด
  สังเกตป้ายหรือหลักกิโลเมตรที่ 90 เดินทางขึ้นวัด 3 กิโลเมตร หรือจ้างมอเตอร์ไซด์ชาวบ้านบริเวณปากทางไปส่งที่วัด
 5. ทางรถตู้ จากอนุเสาวรีย์ชัยฯ ไปลงเมืองกาญจนบุรี ต่อรถตู้สายสังขระบุรี ลงปากทางขึ้นวัด
  สังเกตป้ายหรือหลักกิโลเมตรที่ 90 เดินทางขึ้นวัด 3 กิโลเมตร หรือจ้างมอเตอร์ไซด์ชาวบ้านบริเวณปากทางไปส่งที่วัด
 6. รถส่วนบุคคล

การแจ้งจองที่พัก

 1. รายบุคคล ไม่ต้องจองที่พักก่อน ไปถึงวัดตรงไปที่หอฉัน สามารถลงทะเบียนเข้าที่พักได้เลย
 2. มาเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โทรศัพท์โดยตรงไปที่คุณ ดารณี 081-834-3817 เพื่อพิจารณาเวลา สถานที่พัก  
 3. เป็นหน่วยงาน องค์การ บริษัทฯ ต้องการอบรม ให้ติดต่อโดยตรงที่คุณดารณี 081-834-3817 หรืออีเมล์ mayagotami@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี คุณดารณี บุญช่วย
โทร. 02-321-6320, 02-676-3453, 02-676-432

สถานที่ติดต่อเข้ารับการอบรม

 1. วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ติดต่อมูลนิธิมายาโคตมี สาธรใต้ กทม. โทร. 02-676 3453, 02-676 4323, 081-834 3817
 2. ยุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ 2) รังสิต จ.ปทุมธานี โทร. 02-986 6404-5
 3. มูลนิธิดวงแก้วฯ 213/31 ม.1 ถนนนครชัยศรี ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม โทร. 02-876 5399
 4. บ้านริมแคว แพริมน้ำ 378 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร. 034 561052

หมายเหตุ : การติดต่อเข้าอบรมติดต่อโดยตรง ผู้ที่ต้องการอบรมเดินทางไปที่วัดสุนันทวนาราม เวลา 08.00 น.  ในวันแรกของการทำการอบรม ไม่ต้องจองล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ใดๆ   รับไม่จำกัดจำนวน

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0511]