วัดหนองกลับ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 8
ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว  นครสวรรค์
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ

พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ อายุ 46 พรรษา 26 ป.ธ. 9 อภิธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองกลับ   อำเภอ: หนองบัว   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10905]