วัดหนองดุก


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 2
ต.ช่องแค เขต 2  อ.ตาคลี  นครสวรรค์ 64140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวนิวิฐกิตติวรรณ

วัดหนองดุก (วัดถ้ำทิพย์มงคล)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ช่องแค เขต 2   อำเภอ: ตาคลี   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์: 64140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0049]