วัดหนองม่วง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 9
ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง  สระแก้ว 27180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระใบฎีกาเกรียงไกร ธมฺมทินฺโน

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองม่วง   อำเภอ: โคกสูง   จังหวัด: สระแก้ว   รหัสไปรษณีย์: 27180
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0864]