วัดเขาดินหนองแสง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 7
ต.เขาวงกต  อ.แก่งหางแมว  จันทบุรี 22160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาจารย์มานพ อุปสโม


ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)
พระอาจารย์มานพ อุปสโม ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติ ท่านจบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หน้าที่การงาน
ภาคปริยัติ

  • สอนอยู่ ที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้งยังเผยแผ่พระธรรมทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำหลายสถานี ทางสถานีวิทยุ พล ม. 2 AM. 963 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.30- 09.00 น. นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่ม และให้การสนับสนุนการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายแห่ง

ภาคปฏิบัติ

  • เป็น พระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ฯลฯ ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำภาคตะวันออกของ ประเทศไทย
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ถนนเพชรเกษมและศูนย์ปทุมธานี
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปอีกหลายแห่ง เช่น บ้านสวนสาลิกา จังหวัดนครนายก สำนักพิมพ์ DMG ฯลฯ

งานพัฒนา

  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537ได้เริ่มต้นก่อตั้ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาดินหนองแสง โดยมุ่งหมายให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

 

 

การอบรม


 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เขาวงกต   อำเภอ: แก่งหางแมว   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22160
โทร.: 03-931-7220, 03-931-7261 โทรสาร 03-931-7219
เว็บไซต์: http://www.nhongsang.com/
อีเมล: kdns88@gmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ขับรถมุ่งตรงจากกรุงเทพ - ไปจันทบุรี ถึงสามแยกแกลงให้เลี้ยวซ้ายไปจันทบุรี ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร
ให้สังเกตเห็นป้ายสุดเขตรอยต่อ จ.ระยอง - จันทบุรี ให้เข้าเลนซ้าย
เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดงแยกตลาดนายายอามข้างธนาคารกรุงเทพ วิ่งตรงเข้าไป ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายบอกศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (ป้ายเก่าสำนักสงฆ์เขาดินหนองแสง)

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0759]