วัดเขาป่าแก้ว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 1
ต.วังน้ำเย็น  อ.วังน้ำเย็น  สระแก้ว 27210
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูรัตนวรรณาภรณ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วังน้ำเย็น   อำเภอ: วังน้ำเย็น   จังหวัด: สระแก้ว   รหัสไปรษณีย์: 27210
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0045]