วัดแก้วมณี


ต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง  อยุธยา 13230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ (ทะเสนชัด)

พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ ประธานสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนพเก้า (วัดแก้วมณี)   ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดทุ่งเลน บ้านทุ่งเลน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 และอุปสมบท ณ วัดเศวตฉัตร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ มหานิกาย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2532  

ท่านตั้งจิตปรารถนาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรว่า "เมื่ออาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีวิต อยากให้ผ้าเหลืองอาศัยเราบ้าง" ซึ่งหมายถึง ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะกล่าวธรรม แสดงธรรม เพื่อการเผยแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลพระศาสนา  จึงได้เริ่มฝึกฝนการเทศน์ตามคัมภีร์ใบลานและศึกษาภาษาขอม ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา  และตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนจบนักธรรมเอก   ต่อมาเห็นว่า ได้ศึกษาพุทธประวัติและธรรมะในเบื้องต้นพอเป็นแนวทางปฏิบัติดีแล้ว จึงได้ตัดสินใจหันมาปฏิบัติธรรมและออกธุดงค์อย่างจริงจังเพื่อแสวงหาพระสัจธรรมต่อไป

ท่านเจริญสมถกรรมฐานบริกรรม “สัมมาอะระหัง วา” ตั้งแต่เป็นสามเณร เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้เจริญอานาปานสติกรรมฐาน ควบกับการพิจารณาอาการ 32 และแผ่เมตตาพรหมวิหารเป็นประจำ
 
ท่านเริ่มเทศน์ครั้งแรกตั้งแต่เป็นสามเณร จนกระทั่งได้มาเทศน์เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ตลอดจนรับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งใกล้และไกลทั่วประเทศ ชีวิตจึงอยู่กับการเดินทางเพื่อให้ธรรมทานเป็นส่วนมาก รวมทั้งเคยรับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศพม่าและมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2540-2541 
 
ปัจจุบัน พระอาจารย์สุโข  กตปุญโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุพรรณรัตน์ (วัดบ้านพราน) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

 

การอบรม

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม ประจำวัน

03.30 น. สัญญาณระฆังปลุกให้ตื่น ทำกิจส่วนตัว
04.00 น. พร้อมกันที่ศาลา ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมร่วมกัน
05.00 น. เลิกประชุม ไปทำกิจต่าง ๆ ที่ควรจัดควรทำ ช่วยกัน
06 00 น. เดินผ่อนคลายอิริยาบถเจริญสติ ภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
08.30 น. พร้อมกันรับอาหารที่โรงทาน
12.30 น. สัญญาณระฆัง ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
13.00-15.00 น. พร้อมกัน ที่ศาลา หรือร่มไม้  ปฏิบัติธรรมร่วมกัน
15.00 น. ทำกิจวัตรต่างๆ ร่วมกัน เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. สัญญาณระฆัง ให้เตรียมตัว
18.00 น. พร้อมกัน ปฏิบัติธรรม ที่ศาลาหรือร่มไม้
19.00 น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. เลิกประชุม พักผ่อน ตามอัธยาศัย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าที่ประชุมแล้ว "ควรปิดวาจา ปิดโทรศัพท์"

 

การเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ

  1. แสดงพระธรรมเทศนา ณ สถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ AM 999 KHz. กทม. จันทร์-ศุกร์ 9.00-10.00 น.
  2. แสดงพระธรรมเทศนา ณ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (ว.พ.ท.) AM 792 Khz กทม. จันทร์-ศุกร์  20.00-21.00 น.
  3. สถานีวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยุประจำสำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า FM 89.35 Mhz  04.00-22.00 น.

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 59/1 ม.1   ตำบล: ลาดบัวหลวง   อำเภอ: ลาดบัวหลวง   จังหวัด: อยุธยา   รหัสไปรษณีย์: 13230
โทร.: โทร.081-578-2040, 081-292-0176 โทรสาร 03-537-8002
เว็บไซต์: http://www.watkeawmanee.org/
อีเมล: buddha989@hotmail.com
เฟซบุค: พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

จากกรุงเทพฯ สู่ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (สายใหม่) หลัก ก.ม.42  ชิดขวากลับรถ แล้วชิดซ้าย สังเกตป้ายทางเข้าลาดบัวหลวง

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9070]