วัดโกมุทพุทธรังสี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 44
ต.ทวีวัฒนา  อ.ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโกมุทสิทธิการ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ทวีวัฒนา   อำเภอ: ทวีวัฒนา   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10170
โทร.: 02-888-2184
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1008]