วัดโคกหลวง


ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระสมุห์ไพสน ธมฺมรกฺขิโต

วัดโคกหลวง  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปี  ไม่ปรากฎหลักฐานการตั้งวัดแน่ชัด  มีแต่โบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้เห็นความเป็นมาและอายุของวัด ได้รับประกาศยกฐานะเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.1   ตำบล: แพงพวย   อำเภอ: ดำเนินสะดวก   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70130
โทร.: 089-915-7895, 03-226-3507
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9065]