ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา


ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี  กาญจนบุรี 71240

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก อ.สุทธี ชโยดม

Image

อ.สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N.Goenka)  (อ.สุทธี ชโยดม ดูแลการอบรม)

ศูนย์วิปัสสนาแห่งนี้ อยู่ในความดูแลของสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ทรงเมตตารับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมีการจัดการอบรมหลักสูตรวิปัสสนา (หลักสูตรสติปัฏฐาน) 10 วัน สำหรับพระภิกษุ สามเณร
และฆราวาสทั่วไป และหลักสูตรวิปัสสนาในเรือนจำ รวมทั้งหลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน เริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย
ตลอดทั้งปี

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (S.N. Goenka) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติไว้ว่า วิปัสสนาเป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจาก
มนุษยชาติมาเป็นเวลานาน แต่ก็ได้กลับมาค้นพบอีกครั้งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว

 

การอบรม

http://byfiles.storage.live.com/y1p3jhAt4vBDqFAOHhHR8ND9e7jHYTI_l3IiZ8rwU3RleaJDp1EdiflXExAQ4wtA9MP48eGgS7Ry7I

มีการจัดการอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรสติปัฏฐาน) หลักสูตร 10 วัน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และฆาราวาสทั่วไป
รวมทั้งเด็กและเยาวชน เริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย ตลอดทั้งปี

จุดประสงค์การจัดอบรม

วิปัสสนา กรรมฐานมุ่งไปยังเป้าหมายทางจิตใจในระดับสูงสุด เพื่อการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง และเพื่อการบรรลุธรรม
เพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์ ทำให้ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากความเก็บกดในจิตใจหมดไป วิปัสสนาช่วยระบายความตึง
เครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและแก้ปมในใจที่ผูกอยู่ เนื่องจากนิสัยดั้งเดิมที่ชอบปรุงแต่งต่อสถานการณ์ต่างๆ

การปฏิบัติตน :

รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด งดการออกกำลังกาย ฝึกรับประทานอาหารมังสวิรัติที่จัดเตรียมไว้ให้  จะมีการแยกชายหญิง
แม้กระทั่งคู่สมรสก็ไม่ควรมีการติดต่อกันในระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจะต้องรักษาความเงียบ นับตั้งแต่เริ่มต้น
ฝึกจนกระทั่ง 10.00 น.  ของการฝึกวันที่ 10 การรักษาความเงียบ ไม่มีการพูดจากับใครเลย และจะต้องงดการสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม แต่ผู้เข้ารับการฝึกสามารถพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้หากจำเป็น

การเตรียมตัว :

เสื้อผ้าที่ใช้ควรเรียบง่ายและสวมสบาย ไม่จำกัดสีหรือแบบ แต่ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดตึง โปร่งบาง เสื้อไม่มีแขน
หรือกางเกงรัดรูป ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นทั้งชายหญิง
และห้ามอาบแดดหรือเปลือยบางส่วนโดยเด็ดขาด ทำความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ก่อนเข้าฝึกอบรม

กฎระเบียบ

พื้นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนา คือ ศีล ศีลจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมาธิ และกระบวนการทำจิตให้บริสุทธิ์นั้น
จะเกิดขึ้นจากปัญญา คือการรู้แจ้งเห็นจริง

ตารางเวลา

04:00 น. ระฆังปลุก
04:30 น. - 06:30 น. นั่งปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักส่วนตัว
06:30 น. - 08:00 น. อาหารเช้า
08:00 น. - 09:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
09:00 น. - 11:00 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวม หรือในที่พักส่วนตัวตามที่อาจารย์กำหนด
11:00 น. - 12:00 น. อาหารกลางวัน
12:00 น. - 13:00 น. พักผ่อน
13:00 น. - 14:30 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักส่วนตัว
14:30 น. - 15:30 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
15:30 น. - 17:00 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักตามที่อาจารย์กำหนด
17:00 น. - 18:00 น. พักดื่มน้ำปานะ
18:00 น. - 19:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
19:00 น. - 20:15 น. ฟังธรรมบรรยายในห้องปฏิบัติรวม
20:15 น. - 21:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
21:00 น. - 2130 น.  สอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
21:30 น. พักผ่อน
 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 20/6 ม.2 บ้านวังขยาย   ตำบล: ปรังเผล   อำเภอ: สังขละบุรี   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71240
โทร.: 03-453-1209, 08-1811-6447, 08-1811-6196
เว็บไซต์: http://www.thai.dhamma.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/636/24636/images/kanjana/013.gif

การเดินทาง

ด้วยรถที่จัดโดยฝ่ายจัดการอบรม
ออกจากร้านอาหารเล้ง (ติดกับปั๊มคาลเท็กซ์ - ปั๊มถึงก่อน เลยสายใต้ใหม่ไปประมาณ 2 ป้ายรถเมล์ ก่อนถึงโรงพยาบาลธนบุรี 2)
เวลา 09.00 น. ในวันที่มีการเริ่มปฏิบัติ (ค่าใช้จ่าย 900 บาท)


ด้วยรถโดยสาร

1. จากสถานีขนส่งหมอชิต 2

ให้นั่งรถปรับอากาศหมอชิต-ด่านเจดีย์ (มีรถออกวันละ 3 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.00 น., 06.00 น., 09.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต โทร. (02) 936-2841 - 8 ต่อ 311 หรือ 442)  โดยบอกกระเป๋ารถว่า ลงที่สามแยกน้ำตกเกริงกระเวีย

จากนั้นให้ต่อรถสองแถวสายทองผาภูมิ-จองอั่วเข้าไปยังศูนย์ฯ อีกประมาณ 6 กิโลเมตร (รถหมดเวลาประมาณ 17.00 น. หรือจะต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็ได้ ถ้าไม่มีรถ
ให้โทรติดต่อศูนย์ฯ มารับ)

2. จากสถานีขนส่งสายใต้ ไปลงปลายทางที่สถานีขนส่ง จ.กาญจนบุรี  รถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (วิ่งสายใหม่ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ออกทุกๆ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา
05.00-21.00 น.

รถปรับอากาศชั้นสอง (วิ่งสายเก่าเส้นเพชรเกษม-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี) ออกทุกๆ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 04.00-17.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.(02) 894-6122 หรือ (02) 894-6134

จากนั้นให้ต่อรถสองแถวทองผาภูมิ-จองอั่ว (รถออกทุกชั่วโมง) โดยบอกให้ไปส่งที่ศูนย์ฯ ใกล้ๆ กับวัดวังขยาย

ทางรถไฟ

มีรถไฟขบวนธรรมดาออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย จ.ธนบุรี วันละ 2 เที่ยว เช้าและบ่าย (แต่ขอแนะนำให้ใช้เที่ยว 07.45 น. ถึงสถานีกาญจนบุรีประมาณ 10.30 น. หรือจะลงที่สถานีน้ำตก (ถึงประมาณ12.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. (02) 411-3102

จากนั้นให้ต่อรถโดยสารท้องถิ่นหรือรถตู้สายทองผาภูมิไปลงที่ตลาดทองผาภูมิ เพื่อต่อรถสองแถว ทองผาภูมิ-จองอั่ว เข้าศูนย์ฯ

ทางรถยนต์ส่วนตัว

1. เริ่มจากสะพานพระปิ่นเกล้าไปนครชัยศรี ผ่านนครปฐม บ้านโป่ง จนถึงเมืองกาญจนบุรี ผ่านแยกแก่งเสี้ยน ผ่านไทรโยคน้อย ทองผาภูมิ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 323) ไปทางสังขละบุรี  จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกน้ำตกเกริงกระเวีย เข้าไปประมาณ 5 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกบ้านวังขยายไปอีกประมาณ 1 กม.จึงถึงศูนย์ฯ

2. จากถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 340 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 346 จนถึงกำแพงแสน จึงเลี้ยวขวาไปประมาณ 200 เมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงสามแยก ไปทางอ.พนมทวน (ทางหลวงหมายเลข 324) จนถึงเมืองกาญจนบุรี  จึงใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ไปตามแผนที่ด้านล่างนี้

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1263]