สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา


ต.คลองกิ่ว  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20220

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก คุณแม่ชี นลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์

ศูนย์ปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา มีเนื้อที่ 29 ไร่ อยู่ระหว่างเทือกเขา 2 เทือก มีกุฎิรับรองผู้ต้องการปฎิบัติธรรม 19 หลัง มีอาคาร จำนวน 2 หลัง จำนวน 30 ห้อง มีห้องน้ำในอาคารทั้งหมด  มีห้องน้ำภายนอกอาคารไว้ บริการอีก 51 ห้อง สำหรับผู้ที่ใช้เต้นท์ หรือกลด  มีสระใหญ่ซึ่งทำทางจงกรมไว้ด้านหลัง มีศาลาปฎิบัติธรรม ซึ่งสามารถบรรจุคนได้ถึง 1,000 คน มีห้องอาหารไว้บริการสำหรับผู้มาปฎิบัติธรรม นอกจากนี้ยังมีกุฎิกรรมฐานซึ่งอยู่บนเชิงเขาอีก 12 หลัง

คุณแม่ชี นลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ เกิดเมื่อปี 2496 จังหวัดชัยนาท  จบการศึกษา ป.4  บวชชีเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2514 ที่วัดเหนือ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรค์บุรี ชัยนาท พระผู้บวชให้คือ พระอธิการ พิน ขนฺติธมฺโม มาอยู่ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับ หลวงพ่อสังวาลย์ ที่วัดไกลกังวล (วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ต.บ้านเชียน อ.หันคา ชัยนาท
พ.ศ. 2530 ได้ติดตามหลวงพ่อสังวาล ไปอยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรม ตำบลหนองผักนาค อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2532 ได้กราบลาหลวงพ่อสังวาลย์ เพื่อเดินทางไปปฎิบัติกรรมฐานอยู่เทือกเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เป็นเวลานาน 10 ปี
พ.ศ. 2543 ได้มาปฎิบัติธรรมกับคุณแม่ชี อำพัน เนตรวงษ์ ที่สำนักปฎิบัติธรรมวัดย่านขาด ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คุณแม่ชี นลินรัตน์ ได้สร้างศาลาปฎิบัติธรรมถวายเป็นการบูชาธรรมที่สำนักปฎิบัติธรรมวัดย่านขาด โดยใช้งบประมาณ 2.2 ล้านบาท
พ.ศ. 2545 กลับมาอยู่จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้สืบทอดตำรงต่อไป

คุณแม่ชี นลินรัตน์ ผู้เป็นประธานสำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา เริ่มสอนเพื่อพัฒนาจิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ติดต่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน มีผู้ร่วมเข้าปฎิบัติธรรมเฉลี่ย เดือนละ 1,000 คน ส่วนวันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมการปฎิบัติธรรม หรือเข้ากรรมฐานมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 100 คน ในปีหนึ่งจะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมประมาณหมื่นเศษ

 

การอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการมาปฏิบัติธรรมของพุทธสาวิกา

 1. ทางสำนักจะใช้เสียงระฆังแห่งสติในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างตรงต่อเวลาทุกกิจกรรม
 2. มีความสำรวม กาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติจิตตภาวนา งดการติดต่อกับบุคคลภายนอก และการใช้เครื่องมือสื่อสาร งดการสนทนาในเรื่องที่ไม่ใคร่ครวญในธรรม
 3. มีความตั้งมั่นในการภาวนากำหนดตามลมหายใจทุกขณะ มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ โดยฝึกทำงานและทำกิจวัตรทุกอย่างให้เป็นฐานของการภาวนา   ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการทำสถานปฏิบัติธรรม ให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ
 4. โปรดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมห้องพัก งดการคลุกคลี พูดคุยกันเป็นกลุ่ม และงดการเพ่งโทษ เพราะจะทำให้เป็นเครื่องกั้นและเศร้าหมองในการปฏิบัติธรรม
 5. เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามกับคุณแม่แก้วหรือคณะแม่ชีเท่านั้น ไม่สอบถามกันเองกับผู้มาปฏิบัติธรรม
 6. โปรดช่วยกันประหยัดน้ำและประหยัดไฟ  ร่วมกันดูแลทำความสะอาดห้องพักและห้องน้ำ   ในวันกลับควรให้สะอาดกว่าวันเข้าพัก  ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องนอน เข้าที่ให้เรียบร้อย และถอดปลอกหมอนคืนสำนักงาน
 7. ติดป้ายชื่อตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรม
 8. งดการใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา และไม่ควรนำของมีค่าติดตัว มาสถานปฏิบัติธรรม ถ้าเกิดสูญหายทางสำนักฯ ไม่รับผิดชอบ
 9. งดการนำอาหารและของว่างมารับประทานในที่พัก  ให้รับประทานในที่จัดไว้ให้เฉพาะเท่านั้น  เพื่อกันมดและแมลง อื่นๆ ไต่ในห้องพัก


สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมมา

 1. การแต่งกาย เสื้อผ้าสีขาวเนกขัมมะ, ผ้าสไบ ผ้าถุง (ให้ใส่กระโปรงซับในด้วย) หรือกางเกงตัวหลวม ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงรัดรูป
 2. เตรียมผ้าห่มมาด้วย ทางสำนักมีเสื่อ และหมอนไว้ให้
 3. ร่มกันฝน หมวกกันแดด
 4. รองเท้าแตะ หรือรองเท้าฟองน้ำ
 5. ไฟฉาย, ยากันยุงทาผิว
 6. ขวดน้ำส่วนตัวประจำไว้ในห้องพัก
 7. ผ้าขี้ริ้วทำความสะอาดส่วนตัว (สำหรับทำความสะอาดที่พักของท่าน)
 8. เครื่องใช้ส่วนตัวที่ควรนำมา ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, ยาสระผม, ผงซักฟอก, ผ้าอนามัย, ไม้แขวนเสื้อ

บุคคลผู้ไม่รับพิจารณาปฏิบัติธรรม

 1. บุคคลผู้ที่มีจิตวิปลาสคลาดเคลื่อน ขาดสติสัมปัญชัญญะ
 2. บุคคลผู้ติดยาเสพติด
 3. บุคคลผู้ต้องคดีอาญา
 4. บุคคลผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 5. เด็กที่ยังทำสมาธิไม่ได้ (จะทำความรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น)

กิจวัตรประจำวัน

0400 -06.00 น.
06.00 -06.30 น. 
07.00 น.
08.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
14.00-15.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-17.30 น.
18.00-21.00 น.
ทำวัตรเช้า และเจริญสมาธิภาวนา
ภาวนากับการเดินจงกรม
ภาวนากับการพิจารณาอาหารเช้า
ภาวนากับการทำความสะอาดบริเวณทั่วไป และศาลาปฏิบัติธรรม
ภาวนาส่วนตัว
ภาวนากับการพิจารณาอาหารกลางวัน
ภาวนาส่วนตัว
เจริญสมาธิภาวนา
ภาวนากับการทำความสะอาดบริเวณทั่วไป และศาลาปฏิบัติธรรม
ภาวนากับการเดินจงกรม
ทำวัตรเย็น และเจริญสมาธิภาวนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 104/2 ม.3   ตำบล: คลองกิ่ว   อำเภอ: บ้านบึง   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20220
โทร.: แม่ชีนลินรัตน์ 081-982-8937, คุณลวิตรา (089-008-9848)
เว็บไซต์: http://buddhasavika.com/
อีเมล: admin@buddhasavika.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1031]