อาศรมมาตา


ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์

อาศรมมาตา ที่พักภาวนาเพื่อพัฒนาจิต ก่อตั้ง พ.ศ. 2539  โดยอุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์

สนับสนุนการปฏิบัติธรรมของผู้หญิง ให้มีสถานที่สับปายะและปลอดภัย ไม่จำกัดเชื้อชาติ 

มีที่พักปฏิบัติธรรม อยู่บนเขาภูหลวง ประมาณ 100 ไร่ เป็นป่าที่สมบูรณ์งดงาม เหมาะในการบำเพ็ญเพียร เหมาะสมสำหรับการฝึกอยู่ธุดงค์ของผู้หญิง ซึ่งไม่ควรจาริกธุดงค์รอนแรมไปตามป่าเขาเช่นเดียวกับพระภิกษุ

 

การอบรม

จัดอบรมเป็นคณะ ปีละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 5-7 วัน

มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 หลายๆ แบบ มาให้คำแนะนำ

ผู้มาปฏิบัติเป็นส่วนตัว หรือเป็นคณะเล็กๆ  มาพักได้ตลอดปี

การเข้ารับการอบรม

 1. รับเฉพาะอุบาสิกาและนักบวชสตรี
 2. สำหรับผู้ชายและพระภิกษุ ต้องได้รับอนุญาตพิเศษเป็นรายๆ ไป
 3. สำหรับ แขกผู้ปฏิบัติใหม่ ต้องมีผู้ปฏิบัติธรรมในอาศรมมาตาหรือกรรมการของอาศรมมาตาเป็นผู้แนะนำและ รับรองความประพฤติ หรือเจ้าของอาศรมมาตาอนุญาตเป็นรายๆ ไป จึงจะเข้าพักได้
 4. ผู้มาใหม่ เข้าพักปฏิบัติได้ไม่เกิน 10 วัน
 5. สำหรับ ผู้เคยพักและไม่เคยทำผิดระเบียบ พักได้ไม่เกิน 1 เดือน ถ้าจะอยู่พักปฏิบัตินานกว่า 1 เดือน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาศรมมาตาก่อน
 6. เข้าพักในกุฏิที่เจ้าหน้าที่อาศรมมาตาจัดให้เท่านั้น (ห้ามเลือกกุฏิเอง)

อาหาร มังสวิรัติให้วันละ 2 มื้อ

สมาทานศีล 8

การแต่งกาย ชุดขาว

การเตรียมตัว ไฟฉาย รองเท้าแตะ ร่ม (ในฤดูฝน)  ของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค (อาศรมมาตามีกุฏิพร้อมเครื่องนอนให้) 

ระเบียบปฏิบัติ

 1. ห้ามเก็บอาหารไว้บนที่พัก (ยกเว้นผู้อยู่ประจำบางท่านที่ได้รับอนุญาตพิเศษ)
 2. ห้ามพูดคุยในระหว่างรับประทานอาหาร ควรมีสติสำรวม
 3. รู้จักประมาณในการบริโภค ถ้าอาหารเหลือ ห้ามทิ้งเศษอาหารให้กับสัตว์ ควรใส่ถุงพลาสติค เพื่อนำไปทิ้งหรือกลบทิ้ง
 4. ไม่คลุกคลีพูดคุยกัน หรือพูดเสียงดัง  ควรสนทนาในที่จัดไว้ในเวลาที่จัดไว้
  (ในห้องทาน-อาหาร ห้องสมุด หรือห้องสวดมนต์ ระหว่างเวลา 12.00-13.00 และ 17.00-18.00 เท่านั้น)
 5. ผู้ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในครัวโดยเด็ดขาด ทางอาศรมมาตามีเจ้าหน้าที่แผนกทำอาหารเรียบร้อยแล้ว ห้ามไปสั่งเจ้าหน้าที่ให้ทำอาหารพิเศษให้กับตนเอง หรือลงมือทำอาการตามกิเลสของตนเอง
 6. ห้ามนำของมีค่าหรือเงินทองไว้ในกุฏิ ในระหว่างปฏิบัติธรรม ต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ที่-รับผิดชอบ มิฉะนั้นหากหาย อาศรมจะไม่รับผิดชอบ
 7. ห้ามเลี้ยง หมา แมว นกพิราบโดยเด็ดขาด
 8. ทำความสะอาดกุฏิบริเวณรอบ ๆ ที่พักทุกวันด้วยความมีสติ
  สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ากรรมฐานควรดูแลรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบกุฏิหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นการผ่อนคลายจากการปฏิบัติ
 9. ในระหว่างเข้าปฏิบัติธรรม ห้ามออกนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาศรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 10. สำหรับผู้เข้ากรรมฐาน (ในเขตที่ 2 และที่ 3) ต้องทำตามระเบียบปฏิบัติในการเข้ากรรมฐาน ที่ติดไว้ในห้องกรรมฐานเพิ่มเติมอีกด้วย
 11. ใน เขตที่ 1 ถ้ายังต้องการฟังเทปธรรมะ ควรใช้หูฟัง หรือเปิดให้ค่อยที่สุด เพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้อื่นและให้เกิดความเงียบสงัด สมกับเป็นที่ปฏิบัติธรรม
 12. ห้ามให้เงินทองกับเจ้าหน้าที่ เพราะเขาดูแลผู้มาปฏิบัติธรรม ทุกคนเหมือนกันหมด และถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของเรา ก็จะได้บุญ คือความสุขใจ เพราะเขาได้ทำงานตามหน้าที่จึงเป็นการช่วยในการปฏิบัติธรรมของเขาด้วย (ยกเว้นการให้ของเล็ก ๆ น้อย ๆ และได้ขออนุญาตเจ้าของอาศรมแล้ว)
 13. การบริจาคสมทบในกองทุนบุญนิธิอาศรมมาตา บริจาคได้ที่กรรมการบุญนิธิ
  และขอรับในอนุโมทนาด้วยทุกครั้ง (ใบอนุโมทนาของกองทุนบุญนิธิไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสรรพากรได้)
 14. ก่อ นกลับ ควรซักปลอกหมอน ตากเสื่อ หมอง ผ้าห่ม เก็บของใช้เข้าที่เดิม ปิดประตูบานเกล็ดทุกบาน และอย่าลืมคืนกุญแจกุฏิแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

 

ลานเสวนากลวิธีดับทุกข์ระหว่างเถรวาทและมหายาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับฟังการวิเคราะห์โลกทัศน์ ของเถรวาท และมหายาน
2. เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติ ว่าเป็นเส้นทางการดับทุกข์แบบเถรวาท หรือแบบมหายาน หรือผสมปนเป

หลักการ
สากลโลกยอมรับว่า หลักการอนัตตาและสุญตาของพุทธ  เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว จะสามารถอยู่กับโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีศิลปะแห่งการแบกทุกข์อย่างน้อยที่สุด ลานเสวนาครั้งนี้ ต้องการรับฟัง แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ กลวิธีเข้าถึงอนัตตา และสุญตาแนวปฏิบัติระหว่างเถรวาท และมหายาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีอยู่ในหมู่นักปฏิบัติธรรมของไทย ว่ากำลังปฏิบัติแนวทางใด

วิทยากร
แม่ชี ดร ไพเราะ ทิพยทัศน์ ผู้มีประสบการณ์ สอนวิชา พุทธปรัชญาเถรวาท และพุทธปรัชญามหายาน มานาน 7 ปี

ระหว่าง วันเสาร์ที่ 5 – วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552 

1. การบรรยายเปรียบเทียบหลักการดับทุกชืระหว่าง เถรวาท และมหายาน (เน้นแก่นธรรม)
2. ลานเสวนา ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ตรง ที่แต่ละท่านเคยปฏิบัติธรรมผ่านมา สามารถซัก-ถามและแสดงความเห็น
3. โยคะ
4. นั่งสมาธิ แบบน้อมความว่าง (นำโดยแม่ชี ดร. ไพเราะ)
5. เดินจงกรม
6. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
7. สรุปผล และสารประโยชน์ และแผนการขั้นต่อไป

การรับสมัคร สำหรับผู้สนใจ จำนวน 10-15 คน

การเตรียมตัว เตรียมของใช้ส่วนตัว การเกงหลวม สีสุภาพ  ไฟฉาย ยาส่วนตัว  และเตรียมสมาทานศีล 8 อาหารมังสวิรัต
และควรมาพร้อมกันที่อาศรมมาตา ก่อนเวลา 13.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2552 และเลิกเที่ยงวันของ วันที่7 ธันวาคม

ตารางการปฏิบัติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2552
13.00-14.00 น.  ข้อเปรียบเทียบการใช้ อนุสติโดยวิธีอื่นกับอุปสมนุสติ
14.00-17.00 น.  ทดลองนั่งสมาธิ เดินจงกรม ซักถามสภาวะ การนั่งด้วย วิธีอุปสมานุสติ
17.00-18.30 น.  น้ำปานะ พักทำกิจส่วนตัว
18.30-19.30 น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30-21.00 น.  ปฏิบัติธรรมหมู่ ธรรมเสวนาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่านมา

วันที่ 6 ธันวาคม 2552
05.00-06.00 น.  นั่งสมาธิหมู่
06.00-07.00 น.  โยคะ
07.00-08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00 น.  เดินจงกรม หมู่
09.00-11.00 น.  นั่งสมาธิพร้อมบรรยายธรรม
11.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันและเวลาส่วนตัว
13.00-14.00 น.  ข้อเปรียบเทียบการใช้ อนุสติโดยวิธีอื่นกับอุปสมนุสติ
14.00-17.00 น.  ทดลองนั่งสมาธิ เดินจงกรม ซักถามสภาวะ การนั่งด้วย วิธีอุปสมานุสติ
17.00-18.30 น.  น้ำปานะ พักทำกิจส่วนตัว
18.30-19.30 น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30-21.00 น.  ปฏิบัติธรรมหมู่ ธรรมเสวนาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่านมา

วันที่ 7 ธันวาคม 2552
05.00-06.00 น.  นั่งสมาธิหมู่
06.00-07.00 น.  โยคะ
07.00-08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00 น.  เดินจงกรม หมู่
09.00-11.00 น.  สะท้อนการปฏิบัติ แผ่เมตตา อธิษฐานจิต
11.00-12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 67 ม.7   ตำบล: ภูหลวง   อำเภอ: ปักธงชัย   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30150
โทร.: 081-913-5031, 085-770-2550, 087-040-4562 (อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์)
เว็บไซต์: http://ashrammata.blogspot.com/
อีเมล: ashrammata@gmail.com, t_ashram_mata@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1124]